GSM-robotit ja -ohjauslaitteet

EM-UMT8-HV
EM-UMT8-HV
455,90 €
EM-UMT8-MS-4G
EM-UMT8-MS-4G
455,90 €
KINGPIGEON-M110T
KINGPIGEON-M110T
135,90 €
LEGATO-BASIC
LEGATO-BASIC
188,90 €
Kuvaa ei ole asetettu GSM SMS ALARM 8xIN 3xRELAY 2x Temperature sensor+Voice
259,90 €
LEGATO-PRO-SX
LEGATO-PRO-SX
259,90 €
Kuvaa ei ole asetettu Power Supply for THR models

(LEGATO-THR-PSU)

45,90 €
LEGATO-GSMS-THR-ST
LEGATO-GSMS-THR-ST
327,90 €
LEGATO-GSMS-THR-SX
LEGATO-GSMS-THR-SX
327,90 €
LEGATO-GSMS-THR-X
LEGATO-GSMS-THR-X
341,90 €
ZADACOM-GECON-7
ZADACOM-GECON-7
148,90 €